FORMULARI D'INSCRIPCIÓ COL·LECTIVA

Cognoms(*)
Invalid Input

Nom
Invalid Input

NIF, Passaport o CIF(*)
No pots deixar aquest camp en blanc

Adreça
Invalid Input

Població(*)
No pots deixar aquest camp en blanc

CP(*)
Invalid Input

Província
Invalid Input

Telèfon(*)
No pots deixar aquest camp en blanc

Correu electrònic
Has d'ingressar un correu electrònic vàlid

DADES DEL TREBALL PRESENTAT
Modalitat del treball(*)
Selecciona una modalitat

Títol del treball(*)
.

Sol·licita ser admès com a participant en el PREMI D'INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ SOBRE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL, per la qual raó acompanya tota la documentació requerida i demès exigències de les bases del premi, acceptant aquestes en la seva totalitat.
Lloc
Invalid Input

Data(*)

No pots deixar aquest camp en blanc

Introdueix els caràcters mostrats a la imatge(*)
Introdueix els caràcters mostrats a la imatge
Invalid Input